Browsing All posts tagged under »samorząd«

Wałbrzyska dogrywka

Sierpień 11, 2011 by

0

Dzisiaj, po wyjątkowo długich perturbacjach, zakończono wreszcie wybory samorządowe w Wałbrzychu. Po skandalu związanym z korupcją wyborczą i po licznych sprawach sądowych w końcu nakazano powtórzyć wybory na Prezydenta Miasta. W międzyczasie rozwiązano wałbrzyskie struktury PO i postawiono zarzuty niektórym osobom. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu ówczesnego Prezydenta, Piotra Kruczkowskiego, a jego miejsce jako pełniący […]

Samorządowcy czują swoją siłę

Lipiec 28, 2011 by

1

Niezależni kandydaci w polskiej rzeczywistości politycznej mogą się przebić na razie w samorządach i w Senacie. Sejm obwarowany jest 5% progiem i jeszcze nie trafił się mocarz, który sam jeden zdobyłby ilość głosów co najmniej równą pięciu procentom waznie oddanych głosów w skali kraju. Może to się zmieni w bliższej lub dalszej przyszłości, na razie […]

Słabsza z dogrywek

Grudzień 5, 2010 by

3

Piąty grudnia. Polska. Zima – prawdziwa, z mrozem i śniegiem. Dwa tygodnie wcześniej odbyły się tu wybory samorządowe. Dzisiaj – ostateczne rozstrzygnięcie tam, gdzie nie wyłoniono w pierwszej turze wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W praktyce oznacza to, że cisza wyborcza może trwa, ale zdecydowana większość kraju śpi. Karty już właściwie rozdano, wybrano rady i […]

Wstępne wyniki, pierwsze jęki

Listopad 22, 2010 by

4

Samorządy w dużej mierze odbiły nastroje ogólnopolskich wyborców – niestety, także co do zniechęcenia polityką, politykami i sposobem debatowania oraz działania. Ja oddałem głos, moi najbliżsi (z małymi, wynikającymi z problemów logistycznych, wyjątkami) także. Ponad połowa wyborców została jednak w domach i nie wyraziła decyzji odnośnie ludzi, którzy wpływają na ich bliższą i nieco dalszą […]

Kampania wołająca o litość

Listopad 18, 2010 by

10

Dwudziestego pierwszego dnia listopada, czyli w najbliższą niedzielę, odbywają sie wybory samorządowe. Wybierać będziemy władze na szczeblu lokalnym. Jak już pisałem wcześniej, stanowiska, o które walczą kandydaci, tym się różnią od ogólnokrajowych lub europejskich, że działania każdej osoby sprawującej samorządowy mandat mają zdecydowanie większe oddziaływanie na otoczenie takiej osoby niż aktywność na szczeblu krajowym. Ci […]

Doły za outsiderką

Listopad 7, 2010 by

14

U Prezesa i Sekty zawsze liczyła się tylko partyjna góra, czyli wierchuszka i ogólnokrajowe stanowiska w organach partii. Tzw. doły, czyli struktury terenowe, przez „wielkiego stratega” traktowane były po macoszemu i organizowane według uznania czy zainteresowania lidera. W rezultacie struktury te były zaskakująco słabe jak na partię o takiej ilości mandatów parlamentarnych. Nie może to […]